zahradyVítejte na internetových stránkách naší firmy, JVV Ginkgo s.r.o.zahrady

"Stejně jako Vy máme kolem sebe rádi krásné květiny a vkusné zahrady".


kvetiny, zahrady Ginkgo s.r.o.

Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci všech stupňů

pro soukromou, veřejnou a vyhrazenou zeleň moderní metodou zpracovanou 3D programem Sadovnické projekce, která umožňuje pružné přizpůsobení požadavkům zákazníka. Počítačovou animací je možno simulovat pohledy bezprostředně po ukončení výsadby, ale i například vzhled po 10 letech v daném ročním období.

moderní 3D technologie Vlastní projektová příprava pro soukromou zeleň probíhá ve třech základních fázích. Nejprve je s klientem konzultována jeho představa o vzhledu a způsobu využití zahrady. K zjištění základních údajů slouží jednoduchý dotazník (viz příloha). Dále následuje prohlídka a zjištění stavební připravenosti upravovaného prostoru. Na základě těchto poznatků je vypracován základní návrh projektu v programu Sadovnická projekce, který je konzultován s klientem. Dle připomínek klienta je projekt upraven do finální podoby. Na základě projektu je vytvořen výkaz výměr, a položkový rozpočet. Rozpočet je opět konzultován s klientem, a v případě potřeby upraven. Po odsouhlasení rozpočtu je klientovi předložena smlouva o dílo se závaznými termíny realizace.

Celá projektová příprava je v případě realizace zakázky naší firmou bezplatná.

Každý projekt je originálem, který v maximální míře respektuje představu klienta. Zahrada je nedílnou součástí domu a musí odpovídat individuálním představám uživatele.
Zde si můžete stáhnout dotazník
Tvoříme obchodně úspěšné www stránky a e-shopy ©AdWeb Info, s.r.o. | www.adweb.cz